HULPBOEREN

 

 

 

 

 

 

 

De hulpboeren assisteren Peter, de zorgboer, bij de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij. Wij bieden activiteiten die passen bij de mogelijkheden én de belangstelling van de hulpboer. Door herkenbare elementen in de dagelijkse gang van zaken zorgen we voor structuur, daarnaast bieden we voldoende variatie in de aangeboden werkzaamheden.

We stimuleren zelfstandigheid en eigen initiatief van de cliënten. Omdat bij ons geen productie plaats vindt, kan elke hulpboer in zijn eigen tempo, samen of alleen, aan het werk. Ook in de begeleiding bieden wij continuïteit en herkenbaarheid. De hulpboeren worden elke dag bijgestaan en begeleidt door Peter.

Op dit moment werken er 6 hulpboeren 5 dagen in de week; wij willen graag kleinschalig werken.

’s Morgens beginnen we met het verzorgen van de dieren.
Alle waterbakken vullen, hooi in de ruiven, melk maken voor het kalfjes, gras knippen voor de konijnen en paarden naar de wei brengen; zomaar een paar taken in de ochtend.
Elke hulpboer heeft zijn eigen dieren te verzorgen.
sdfj fj posf[
safj asfsafs
a s[dfjias[fsjif[sdafj asfsafs
a s[dfjias[fsjif[safj asfsafs
a s[dfjias[fsjif[s

Na de koffie is het tijd voor een activiteit.
Werken in de moestuin of op het land.
Heiningen maken, snoeien, houtkloven en wat er nog meer op een boerderij gedaan moet worden.
Op dinsdag wordt er mest gehaald bij een kinderboerderij.
Paardrijden doen we op donderdag.
sdfj fj posf[
safj asfsafs
a s[dfjias[fsjif[sdafj asfsafs
a s[dfjias[fsjif[safj asfsafs
a s[dfjias[fsjif[ss

We lunchen van 12.00 tot 12.30.
Daarna heeft iedereen een half uur pauze.

Dan kan je tekenen, lezen met elkaar een praatje maken en met mooi weer
lekker in het zonnetje zitten.
a s[dfjias[fsjif[safj asfsafsjif[s
afj asfsafs
sdfj fj posf[
safj asfsafs
a s[dfjias[fsjif[sdafj asfsafs
a s[dfjias[fsjif[safj asfsafs

Na de lunch is het weer tijd voor een andere leuke en leerzame activiteit.
Tussendoor moet er ook voer gehaald worden voor de beesten.
Vrijdags worden alle hokken uitgemest en weer voorzien van stro.
De mest die uit de hokken komt wordt later op het land gebracht.
sdfj fj posf[
safj asfsafs
a s[dfjias[fsjif[sdafj asfsafs
a s[dfjias[fsjif[safj asfsafs
a s[dfjias[fsjif[ss
a s[dfjias[fsjif[ss

Na de thee gaan we de dieren weer verzorgen.
De paarden worden weer op stal gezet.
De bakken worden gevuld met water en voer.
Aan het einde van de dag rond 15.30 uur is al het werk gedaan en gaat iedereen naar huis.